Publicerad av Gösta Hartzell den sep 23, 2019
 
Årets distriktsguvernör Torkil Rönne besökte vår klubb den 18 september.
Torgil berättade att årets världspresident Mark D. Maloney har som sitt valspråk "Rotary Connects the World".
 
Som ett uttryck för detta har man gett Rotarys  verksamhet ytterligare ett ben: "Hållbarhet". Detta innebär att vi numera förutom Yrkessamverkan och Rotary Foundation även skall arbeta med miljöfrågor. Hur detta kan gestalta sig kommer distriktet informera om under året.

Torkil  illustrerade sitt föredrag med  tre stora banderoller en om Rotarys organisation , en om distriktsorganisationen samt en om medlemskap och olika medlemsformer. Han framhöll att varje klubb är självständig och att distriktet endast är en serviceorganisation för klubbarna. 
 
Rotarys medlemsantal ligger år  till år oförändrat på 1 200 000. Problemet är att antalet minskar i Europa och Nordamerika medan det ökar i Asien och Afrika. Någonting måste göras för att få in nya medlemmar hos oss. Därför arbetar man inte längre med närvaropliktskontroll. Givetvis är det viktigt att medlemmarna, när de kan, kommer och deltager i mötena. Vi måste finna nya medlemsformer som underlättar för intresserade att också bli medlemmar.
 
 
 
Traditionsenligt avtackades Torkil för ett intressant och tänkvärt föredrag av vår president Charlotte Hoff med en flaska av Sörens goda vin samr applåder från oss all.