Publicerad av Gösta Hartzell den 28 Jun 2020
I år fick vi sitta hemma vid datorn, läsplattan eller med mobilen för att kunna vara med på presidentskiftet:
 
19 medlemmar hade loggat in varav de båda huvudaktörerna, avgående och tillträdande president.
 
 
Presidentskifte 24 juni 2020
 
 
Charlotte Hoff inledde med en genomgång av hennes planer inför det gångna verksamhetsåret och hur det utvecklat sig. Genom Coronasmittan blev det annorlunda i flera avseenden. Ändå tyckte hon att det mesta kunnat genomföras på ett lyckat sätt. Det hon inte var nöjd med var nyrekryteringen av medlemmar. Det måste vi arbeta hårt med. Hon tackade styrelsen för allt arbete som möjliggjort det ändå lyckade resultatet. Hon önskade också den tillträdande presidenten Martin Lindström lycka till och överlämnade symboliskt i bildrutan presidentmärket till honom.
 

 
Martin tackade Charlotte för ett väl genomfört år och överlämnade en symbolisk bild på Past president-märket. 
Han konstaterade att allt tyder på att vi även under kommande höst får arbeta med digitala möten. Det innebär att vi kan välja föredragshållare ur en vidare krets, då vederbörande kan sitta hemma och hålla föredraget. Ett givet ämne är då den pågående Coronasmittan. Med goda föredrag kan vi säkert också lättare få gäster från andra klubbar. Han återkommer med sina planer.

De bägge presidenterna avtackades av deltagarna med vinkningar och applåder.
 
Gösta Hartzell