Publicerad av Gösta Hartzell den 24 Oct 2020

 
I samband med World Polio Day anordnade vårt distrikt 2390 ett EndPolioNow -event på Burlövs center lördagen den 24 oktober.
Vår klubb representerades vid eventet av Bengt Delmar.

Fyra klubbar i distriktet hade under 2019 skänkt mer än 1 500 US $ till Rotary Foundations insamling till EndPolioNow. En av dessa var vår egen klubb. Som tack och bevis för vår gåva  fick Bengt ur past distriktguvernör Torkil Rönnes hand mottaga det diplom som syns på bilden.