27
jan
2021
Malmö-Limhamn
Digitalt via Zoom

Sweden

Exponering på arbetsplatsen och överdödlighet i Sverige under influensapandemin 1918

Tommy Bengtsson kommer jag göra en utblick i förhållande till den aktuella pandemin och tala om Spanska sjukan för hundra år sedan. Tommy är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Tommy var också president Martin Lindströms huvudhandledare när han skrev sin andra doktorsavhandling och disputerade i ämnet ekonomisk historia 2015.

Mötet är digitalt och länk skickas ut till våra medlemmar. Den som vill vara med som gäst kan kontakte oss via mejl malmo-limhamn@rotary.se så skickar vi en länk.