01
dec
2021
Malmö-Limhamn
Restaurang La Couronne / Zoom
Södra Förstadsgaten 36
Malmö,
Sweden

Joakim Ollén berättar om stiftelsen för Malmö konstmuseum. Stiftelsen har till ändamål att stödja förverkligandet och etableringen av ett nytt konstmuseum lokaliserat i Malmö samt vidare drift därav med syftet att tillförsäkra en hälsosam museiverksamhet och fortlevnad för konstmuseet samt att främja ett aktivt nyttjande av konstmuseet för invånarna i Malmö samt andra nationella och internationella besökare.

Om ni vill veta mer om stiftlesen så finns mer info på deras hemsida https://www.sfmk.org/

Joakim och hans fru deltog på vårt 50 årsjubileum och representerade vår charter klubb Slottsstade.

Programmet kommer hållas på plats på Resturang La Couronne men kommer också sändas digitalt via Zoom som vanligt. Zoom öppnas kl 12.15.