14
okt
2020
Malmö-Limhamn
Digital - Zoom

Sweden

Klubbsamrådet blir ett digitalt möte. Inbjudan utgår i form av E-brev.
Då det är ett internt möte är det endast öppet för klubbens medlemmar.