05
apr
2023
Malmö-Limhamn
Rådhuskällaren
Stortorget, Kompanigatan 5
Malmö,
Sweden

Efter ordinarie klubbmöte blir det styrelsemöte.