20
jan
2021
Malmö-Limhamn
Digitalt via Zoom

Sweden

Sigurd Bergmann är en av de 40 forskare som slutit sig samman till Vetenskapsforum Covid19, vetcov19.se/ , vilket började med de 22 forskarnas kritik  av FHM:s hantering av pandemin i Dagens Nyheter i våras. De i gruppen som varit mest synliga är professorn i infektionssjukdomar i Uppsala Björn Olsen och Lena Einhorn, virolog och författare. Sigurd Bergmann är professor emeritus i religionsvetenskap (Trondheim, Uppsala, Lund och München), sekreterare för det Europeiska sällskapet för studiet av religion och miljö, och medlem i det Kungliga Norska Vetenskapssällskapet.

Sigurd arbetade som präst i Malmö 1980-1988 och har anknytning till Limhamn.

Föredraget handlar om olika etiska utmaningar i pandemin.

Mötet är digitalt och länk skickas ut till våra medlemmar. Den som vill vara med som gäst kan kontakte oss via mejl malmo-limhamn@rotary.se så skickar vi en länk.