Initiativet till bildandet av Malmö-Limhamns Rotaryklubb togs i slutet av 1966 av dåvarande chefen för Skånsk Gea Cementaktiebolagets fabrik i Limhamn Gunnar Laurell, som i sin berömde föregångare R.F. Bergs anda mycket månade om Limhamns utveckling. Laurell var själv medlem av Malmö- Slottsstadens Rotaryklubb och denna klubb ställde upp som fadderklubb. 

En arbetsgrupp bildades bestående av en medlem från Malmö-Slottstaden, Sten Linander, samt dåvarande chefsjuristen vid Skånska Cementaktiebolaget Ulf Linderoth. Rotaryklubbarna hade på den tiden geografiskt bestämda områden för sin medlemsupptagning och från Slottsstadens område avsöndrades till den nya klubben Malmö väster om en linje Ribersborgsvägen-Erikslustvägen-Stadiongatan-Lorensborgsgatan. Det geografiska rekvisitet innebar att en medlem i sitt yrke skulle vara verksam inom klubbens område och under de första månaderna 1967 rekryterades ett tillräckligt antal intresserade för att klubben skulle kunna chartras i april 1967. 

Charterpresident blev Sten Linander, som gick över från Slottsstaden till den nya klubben. En av chartermedlemmarna, Ulf Linderoth, är alltjämt (2017) aktiv medlem i klubben. Som mötesdag bestämdes onsdagar eftersom övriga veckodagar var upptagna av Malmös dåvarande fyra Rotaryklubbar och onsdagar har alltsedan dess varit klubbens mötesdag.
 Klubbens första möteslokal var restaurang Hyllie 19, som fanns i en gammal fyrlängad, halmtäckt skånegård ungefär där Linnégatan svänger ner mot Limhamn. Tyvärr brann denna gård ner något år efter klubbens bildande. Ny möteslokal blev Restaurang Stranden invid höghuset vid Strandgatan i Limhamn, där klubben stannade i många år tills dess denna restaurang lades ner.   Därefter har klubben haft skiftande möteslokaler i de  centrala delarna av Malmö.
 Klubbens första standar, bestående av måsar svävande över tre stiliserade skorstenar från cementfabriken, ritades av en chartermedlem, arkitekten Curt Ivarsson. Men tiderna förändras – cementfabriken lades ner och Öresundsförbindelsen kom till. I dag finns på klubbens standar en stiliserad Öresundsbro- en symbol för framtidstro och internationellt engagemang. Denna har ritats av klubbmedlemmen Christer Liljemark.
Den som vill veta  mer kan läsa vår Jubileumsskrift 50 år från 2017. Den finns på följande länk: