Stiftelsen delar ut ett årligt stipendium till en lovande sångstuderande vid Musikhögskolan i Malmö.
 
Uno Ebrelius var en framstående operasångare, Wagnertokare och oratoriesolist. Han var dessutom sångpedagog och professor vid Musikhögskolan i Malmö och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Uno var en mycket omtyckt medlem i vår klubb, där han bl a bidrog till att ordna flera sångframträdande.

Efter Unos bortgång beslöt klubben att bilda en stiftelse till hans minne med uppgift att stödja sångkonsten och att dela ut ett årligt stipendium till en sångelev vid Malmö Musikhögskola som stöd för dennes utbildning. Stiftelseförordnandet skedde den 10 maj 1989.

Det första stipendiet delades ut i maj 1990 och tillföll sopranen Viveka Axell. Utdelningen sker på Malmö Musikhögskola och följs alltid av en mindre tackkonsert av stipendiaten. Som ackompanjetör i många år medverkade Inga-Britt Niemand, som även var medlem i vår klubb. Under de senaste åren har Conny Antonov tagit över detta uppdrag.

Stipendiebeloppet har efter hand ökat och uppgår för närvarande till 12 000 kronor.

2018 utdelades stipendiet för 28:e gången. Det tilldelades tenoren Theodor Uggla. Han syns på bilden tillsammans med Conny Antonov. 
 

Stipendiater ur Uno Ebrelius minnesfond

1990
Viveka Axell
sopran
1991
Ulrik Andersson
tenor
1992
Lars Hedström
baryton
1993
Daniel Wiklund
baryton
1994
Maria Streijffert
mezzosopran
1995
Stefan Holmström
baryton
1996
Kerstin Pettersson
sopran
1997
Kristina Nilsson
sopran
1998
Anna Artursson
sopran
1999
Kristina Hansson
sopran
2000
Emma Lyrén
mezzosopran
2001
Sara Wilén
sopran
2002
Erik Bergquist
tenor
2003
Björn Elmgren
baryton
2004
Sara Sandström
sopran
2005
Teresia Bokor
sopran
2006
Hedvig Jalhed
sopran
2007
Kalle Leander
baryton
2008
Kristina Karlsson
sopran
2009
Laine Quist
sopran
2010
Henning von Schulman
bas
2011
Agnes Wästfelt
sopran
2012
Karin Lundin
sopran
2013
Helena Magnusson
sopran
2014
Maria Carlsson
mezzosopran
2015
Ida Räntzlöv
mezzosopran
2016
Ola Heinpalu
baryton
2017
Moa Karlsson
alt
2018
Theodor Uggla
tenor
2019
Elin Eriksson
sopran