Publicerad av Ulf Linderoth
Tandvård för samhällets utslagna och marginaliserade
 
Malmö-Limhamns RK har en lång tradition av att hjälpa hemlösa och utslagna i samhället. Hösten 2007 tog klubbmedlemmarna Frank Lindeman och Ulf Linderoth kontakt med stadsmissionen i Malmö för att diskutera en tandvårdsklinik för hemlösa och utslagna. Detta resulterade efter ett drygt år av förhandlingar med Region Skåne i att Stadsmissionen i februari 2009 kunde öppna en tandvårdsklinik i sina lokaler vid Korsgatan i Malmö i direkt anslutning till den hälsomottagning som Stadsmissionen sedan länge bedrivit där för hemlösa och utslagna.
 
Vår klubb åtog sig tillsammans med Malmö-Triangelns RK, där tandläkare Christer Meijer engagerade sig i projektet, att bekosta ombyggnad och utrustning av den lokal som Stadsmissionen ställde till förfogande. Region Skåne åtog sig att stå för klinikens driftskostnader. Till kliniken knöts en tandläkare, Christer Priwe, med lång erfarenhet att arbeta med patienter med svåra bakgrundsförhållanden. Kliniken startade sin verksamhet i februari 2009 och höll till en början öppet en dag i veckan efter drop in principen. Efterhand som behovet ökade, bland annat genom att fattiga EU-immigranter sökte sig dit, ökades öppethållandet till två dagar i veckan.
 
Hösten 2017 tvingades kliniken att temporärt stänga, eftersom arbetsmiljömyndigheterna riktade anmärkningar mot arbetsförhållanden av sådan art att det fordrades en ombyggnad av lokalerna. Sedan ombyggnaden genomförts och delvis ny utrustning anskaffats, bl.a. en ny digital röntgenutrustning, kunde kliniken återöppnas i juli 2019, till en början med mottagning en dag i veckan.  En ny tandläkare, Minh Le vid Hansa Tandvård i Malmö, har knutits till kliniken.
 
Malmö-Limhamns RK och Triangelns RK fortsätter att liksom tidigare bidra till underhåll och utbyte av utrustning vid kliniken.  Under årens lopp har värdefulla bidrag till dessa kostnader erhållits från flera andra rotaryklubbar i Malmö liksom från The Rotary Foundation.  Betydande bidrag har också erhållits från Johanniterorden och Inner Wheel. Sammanlagt har fram till klinikens återöppnande i juli 2019 bidragen till kliniken genom Rotary uppgått till drygt 200.000 kronor.
 
Projektet leds av en styrgrupp bestående av Ulf Linderoth och Hans Kristenson från Limhamnsklubben och Tomas Roijer från Triangelnklubben.
 
Nedan en bild inför återöppnandet av kliniken. På bilden representanter för  Stadsmissionen , vårdpersonalen , Hans Kristensson, Malmö-Limhamn Rotaryklubb och Tomas Roijer , Malmö-Triangeln Rptaryklubb,