Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Till Sverige kom Rotary 1926 och Malmö fick sin första klubb 1928.
 
Idag finns Rotary i nästan alla länder och har ca 1,2 miljoner medlemmar i drygt 30 000 klubbar.
 
Huvudändamålen för Rotary är att arbeta för vänskap, fred och välgörenhet. Som exempel på det senare kan nämnas ett projekt för utrotning av polio i samverkan mellan WHO, Bill & Melinda Gates foundation och Rotary. Idag har man nästan uppnått målet. Endast enstaka fall har registrerats de senaste åren.
 
Bland vår klubbs egna projekt kan nämnas: tandvård för hemlösa i Malmö, utdelning av ett årligt stipendium till en lovande sångare vid Musikhögskolan i Malmö samt julklappsutdelning till behövande barn i Malmö.